0918 035 795 , gastro@gastropredaj.sk

www.gastropredaj.sk

Výroba web stránky www.lawp.sk

Obchodné podmienky

Obchodné ustanovenia

Internetový predaj
- predaj výrobkov funguje prostredníctvom predaju cez internet. Zákazník má možnosť nahliadnuť na výrobok, jeho cenu a pri každom výrobku je aj technický popis. Po zvážení a prípadnom záujme o ďalšie informácie má zákazník možnosť osloviť predajcu formou emailu, resp. telefonicky pre získanie akýchkoľvek iných informácií.

Použité gastrozariadenia a bazárové veci
-na našej stránke máte možnosť ponúknúť ale i kúpiť aj použité zariadenia
-naša spoločnosť odkúpi po zaslaní vašej ponuky a po vzájomnej dohode aj použité zariadenia zo zrušených prevádzok, poprípade i celé prevádzky
-tieto zariadenia sú na našej stránke v sekcii bazár, ale nakoľko sa tento druh tovaru neustále mení a je stále veľmi žiadaný pre záujem o čokoľvek nás prosím kontaktujte
-na niektoré s použitých vecí nieje záruka, ale na ktoré je a na ktoré nieje bude každý zákazník upozornený

Objednávka
-objednanie tovaru je možné výlučne po zaslaní emailovej objednávky
-po prijatí emailu Vám zašleme cenovú kalkuláciu, spolu s dodacími podmienkami.
Po následnom potvrdení objednávky z Vašej strany, vám bude vystavená zálohová faktúra vo výške 50% z celkovej ceny objednávky. Objednávka sa stáva platnou a záväznou po pripísaní danej zálohovej sumy v prospech nášho účtu a nie je možné objednávku stornovať. Celková suma po odpočítaní uhradenej rezervačnej zálohy sa dopláca pri doručení tovaru.

Dodacia lehota
Objednaný tovar bude doručený maximálne do 4 týždňov od pripísania zálohovej platby v prospech nášho účtu. Spravidla však bývajú objednávky vybavované do 14 dní. Vždy sa snažíme prispôsobiť potrebe zákazníka a nestane sa, že nedodržíme dohodnutý termín.

Miesto určenia, spôsob a cena dopravy
- miesto určenia je miesto dodania tovaru dohodnuté v objednávke medzi predávajúcim a kupujúcim.
-spôsob dopravy je druh doručenia objednaného tovaru a možný je osobný odber, doručenie formou doručovateľskej spoločnosti alebo je doručiteľom priamo predajca. Pri objednávke tovaru nižšej ako 50 eur sa účtuje paušálny poplatok za dopravu v rámci Slovenskej republiky vo výške 11 eur a pri obednávke vyššej ako 50 eur, ako aj celkové náklady spojené s dopravou a doručením sú vždy nacenené individuálne v cenovej ponuke.

Záverečné ustanovenia a upozornenia
Tieto obchodné podmienky sú záväzné pre kupujúceho i predávajúceho v čase zaslania objednávky a doručenia tovaru, v prípade, že písomnou formou nebolo dohodnuté inak.
Odoslaním objednávky kupujúci rešpektuje obchodné podmienky napísané na stránke GATROPREDAJ.SK a je si vedomý toho, že sú dobrovoľné, záväzné a nemeniteľné za akýchkoľvek okolností. Potvrdením objednávky a zaslaním zálohy na tovar alebo na služby je objednávka neodvolateľná, a predávajúci si vyhradzuje právo pri nedoplatení zvyšnej sumy po odrátaní zálohy tovar neodovzdať a záloha prepadne v prospech predajcu ako poplatok za vzniknuté potiaže.

Nepreštudovanie obchodných podmienok GASTROPREDAJ .SK neospravedlňuje pri riešení prípadne vzniknutých obchodných problémov.